دسته: برنامه‌ها

نخستین همایش جایگاه روابط عمومی در توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر در اصفهان برگزار شد

اولین همایش جایگاه روابط عمومی در توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر ١٥ آذرماه امسال در اصفهان برگزار شد. این همایش یک روزه به همت موسسه فرهنگی هنری هنر برتر زنده رود پارتاک و با...